Şubat 2021

Şubat 2021
Bursa Furniture Cluster gerçekleştirdiği kümelenme toplantısında 2020’nin son çeyreğini değerlendirdi, 2021 yılı için beklenti ve görüşleri tartıştı. BFC 2021 yılı faaliyetlerine yönelik planlamalarda bulundu.